Huiswerkbegeleiding

Speciale hulpvraag

izid houdt zich bezig met het begeleiden en coachen van leerlingen met een speciale hulpvraag, zoals leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum. Leerlingen met autisme hebben vaak moeite met het plannen en organiseren van het huiswerk. Daarnaast hebben zij ook veel structuur nodig. Samen met de leerling zorgen we ervoor dat al het huiswerk in een duidelijke overzichtelijke planning komt te staan. Daarnaast kunnen we eventueel ook paklijsten en andere handige schema’s gemaakt worden. Ook is er alle ruimte om te overhoren voor proefwerken en so’s.

Structuur

De begeleiding vanuit izid is altijd op individuele basis. Ik probeer altijd de opzet van de begeleiding zoveel mogelijk hetzelfde te houden, zodat de leerling goed weet wat hem of haar te wachten staat en niet steeds hoeft te wennen aan veranderingen.

Verslaglegging

Indien gewenst kan er eens per kwartaal een verslag geschreven worden over de resultaten die geboekt zijn en de eventuele nieuwe doelen waar aan gewerkt gaat worden.