Praktische informatie

Waar?

De bijlessen worden uitsluitend op mijn huisadres gegeven.

Wanneer?

De bijlessen zullen altijd in de avonduren of in het weekend in worden gepland.

Duur

De wiskundebijlessen duren 1 uur.

Kosten

Neem contact met mij op via info@izid.nl voor de tarieven.