Wiskundebijles

Wiskundebijles voor het voortgezet onderwijs

izid richt zich vooral op het geven van wiskundebijles aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs, leerlingen van alle leerjaren en niveaus. Naast leerlingen van de middelbare school zijn er ook mogelijkheden voor wiskundebijles voor studenten op het MBO en HBO.

Rekenen

Tijdens de wiskundebijlessen stimuleer ik de leerlingen zoveel mogelijk sommen uit het hoofd uit te rekenen. Zo wordt er meer geoefend met hoofdrekenen. Het is ook mogelijk om bijles in rekenen te krijgen (leerlingen van de basisschool in overleg).

Oefenen

Doorgaans maken we samen het huiswerk of de opdrachten waar de leerling moeite mee heeft. Vlak voor een toets of overhoring nemen we de stof nog een keer door en maken we een aantal opdrachten opnieuw. Soms kunnen we vergelijkbare opdrachten maken uit een ander boek of een examen met een vergelijkbaar niveau. Ik heb zelf veel boeken voor de lagere niveaus en het examenjaar.

Aantekeningen

Tijdens de wiskundebijles maak ik regelmatig aantekeningen of laat ik zien hoe ik de opdracht uit zou werken. De gemaakte aantekeningen kunnen aan het einde van de les op verzoek als pdf naar de leerling worden gestuurd.